Frihedskamp er ikke terror
 

Oprør:
Vi har ret til at sige hvad vi vil

Oprør accepterer ikke politiets mundkurv

Pressemeddelelse
Foreningen Oprør
10. august 2005

Samtidig med sigtelsen mod Patrick Mac Manus d. 9. august, udstedte Københavns Politi ordre om at fjerne Oprørs internationale appel fra vores hjemmeside inden 24 timer.
Fristen udløber kl. 17 onsdag d. 10. august. Hvis ikke vi selv fjerner appellen, fjerner politiet den, eller de lukker foreningens hjemmeside.

Kan ytringsfriheden afskaffes med et tryk på delete?
Det mener foreningen Oprør ikke, udtaler John Jakobsen, talsperson for foreningen Oprør.
- Uden en levende debat, intet demokrati, ingen udvikling. Derfor vil vi ikke efterleve politiets krav om selvcensur. Vi vil blive ved med at udbrede vores tanker og ideer, og vi står ved vores internationale opfordring, fortsætter John Jakobsen.

Stridens kerne er Oprørs appel til andre europæiske og internationale organisationer om at udfordre terrorlovene og støtte befrielsesbevægelser. Oprør har selv støttet de to befrielsesbevægelser FARC og PFLP, fordi de er eksempler på ikke-religiøse, demokratiske organisationer, men der kan naturligvis også findes andre eksempler.

Politiets sigtelse og ønske om censur drejer sig udelukkende om Oprørs ytringer. Ytring af sympati for bevægelser som er opført på EU's vilkårligt tilvejebragte terrorlister. Og en opfordring til andre om ikke at lade sig skræmme, men derimod gå imod indskrænkningerne af grundlæggende demokratiske rettigheder.

Ytringsfriheden er en af de fornemste og mest grundlæggende rettigheder i et demokratisk samfund. Og den er under pres lige nu. Men demokratiet kan ikke forsvares ved at underminere ytringsfriheden. Mange steder i verden betegnes mennesker som arbejder for social og politisk frigørelse, som terrorister. Hvis det lykkes at stemple enhver form for politisk opposition som terror, bliver demokratisk udvikling og forandring umulig.

På vegne af Oprør:
John Jakobsen 4018 6384
Christine Lundgaard 6133 8506
Patrick Mac Manus 2245 4178

- End -